پرسش های متداول شما دوستان

در صورت لغو سفارش های آنلاین مبلغ واریزی چه میشود؟

 

برای لغو سفارش انجام شده چه کنیم؟

 

 

علت تفاوت قیمت مشاهده شده در سایت و فاکتور رستوران

 

دلایل لغو سفارش توسط رستوران چیست؟

 

مزایای پرداخت آنلاین

 

راه های تماس با ما

 

علت دریافت منطقه و محدوده چیست

 

منطقه و محدوده شما کجاست؟